స్వాగతం .....

"మానవతకు హారతి పట్టే మంచి మనుషులందరికీ స్వాగతం..."

Friday, 29 March 2013

నేనే... నీ మనసుని

ఓయ్ మనిషీ!
నిన్నేనోయ్ మనిషీ!
నీలోనే దాక్కున్న నేను పిలుస్తుంటే,
దిక్కులు చూస్తున్నావెందుకు?
గుర్తు పట్టలేదా... నన్ను.

రెక్కలులేకున్నా అంబరాన ఎగిరేది నేనే,
పాదాలు లేకున్నా నేలంతా పరుగులుతీసేది నేనే,
కెరటాల గుర్రమెక్కి,సాగరాన్ని చుట్టేది నేనే,
పర్వతాలెక్కి ప్రకృతిని పలకరించేది నేనే,

నువ్వు పక్కదారి తొక్కబోతే,నీ డొక్కలో పొడిచి
చక్కనైన దారిలో పెట్టేది నేనే,
నువ్వు మంచితనంవైపు మొగ్గుచూపిస్తుంటే,
వంచనవైపు మొగ్గలేయించేది నేనే,
నీకు చుక్కాని నేనే,
నీ భవిష్యత్ చెక్కేది నేనే,

నాకు రూపం లేదు,
నువ్వుచూసే అన్ని రూపాల్లో నేనే
నాకు బరువే లేదు,
నువ్వు మోసే బరువంతా నేనే,
రంగు,రుచి లేదు,
నీక్కనిపించే ప్రకృతి మొత్తం నేనే,
దేవుడికి నిర్వచనం లేనట్లే,
నాకూ నిర్వచనం లేదు.

నువ్వు చేసే మంచి,చెడులకు ప్రతినిధిని నేనే.
మంచి గ్రహించడం,చెడు విసర్జించడం
నీ విజ్ఞత చెయ్యాల్సిన పని.
నన్ను మనస్సు అంటారు.
నిన్ను మనిషి అనిపించుకో...
=====================
తేదీ: 29.03.2013

Monday, 18 March 2013

గుప్పెడు మల్లెలు-25

1.
ఆకృతి లేదు,
అయినా కృతులెన్నో,
పిచ్చిమనసు.
2.
వేళ్లు దృఢమైతే
కొమ్మలూగుతాయి హాయిగా,
బాల్యం జాగ్రత్త
3.
తీరినకొద్ది,
ఊరుతుంటాయ్.
కోరికలు
4.
ఆలోచనలన్నీ
గాలిపాలే,
చిత్తశుద్ది లోపిస్తే
5.
ఆలోచనతో గిలకొట్టు,
తేలుతుంది నురగలా
సమాధానం.
6.
ఉతికారేసినట్టుంటుంది,
మనసుని...
తప్పు, ఒప్పుకుంటే
7.
నయనాలకున్న సౌకర్యం,
శ్రవణాలకి లేదు.
నప్పకుంటే,కప్పడానికి
8.
అవయవబేధం
ఎరగనిది దురద,
అంతరాలెరగనిది నోటిదురద
9.
పొద్దువాలుతున్న దశలోనూ
నిద్దురలేస్తుంది ఆశ,
బాల్యాన్ని తొడుక్కుంటే
10.
బుసకొడుతుంది విసుగు,
చెప్పిందే చెబితే...
కొత్తనీరే రుచి
===================
తేదీ: 18.03.2013