స్వాగతం .....

"మానవతకు హారతి పట్టే మంచి మనుషులందరికీ స్వాగతం..."

Monday, 8 April 2013

గుప్పెడు మల్లెలు-27

1.
ఎక్కడో శిఖరంపై గమ్యం,
పారే నీటికింద రాయిలా
జనం
2.
జంట సూర్యుళ్ల మద్య
మండిపోతున్నా,
జడిపిస్తుంది రాత్రి
3.
ఇక్కడ బాల్యంకొనబడును
ఇట్లు,
చైల్డుకేర్ సెంటర్
4.
పెనుచీకటి ప్రస్థానం,
తొలికిరణంతో సరి
వెలుగు నీ ముందే
5.
ప్రతీ పున్నమికీ
సెలయేట్లోకడుక్కున్న,
మచ్చ పోదెందుకో... చంద్రుడికి
6.
జగమంతా ప్లాస్టిక్,
రంగు,రంగుల పువ్వుల్లో...
చాలామంది నవ్వుల్లో
7.
అక్షర దుస్తుల్లో
ముస్తాబయ్యే బ్యూటీ,
కవిత
8.
ఎందరు తాగేసినా
ఖాళీ కాదు ఎప్పటికీ,
సరుకున్న పుస్తకం
9.
ఒకప్పుడు ఓన్లీ న్యూస్,
ఇప్పుడన్నీ వాళ్ల,వాళ్ల వ్యూస్,
మన మీడియా
10.
పాలైనా,నెత్తురైనా,
రుచి తేడాలేదు
దోపిడీకి.
====================
Date:06.04.2013

Friday, 5 April 2013

//విజయనామ ఉగాది//


వచ్చేసింది,వచ్చేసింది ఉగాది,
చైత్రరధం పైన,నవచైతన్య పథంలోన,
కుసుమలతా పతాకనెగరేస్తూ,
కుహూ,కుహూ రాగాలు పలికిస్తూ,

పగిలిన కాయలో,
కాస్త బీరు మిగలకుంటుందా,
మసిలాగ,నిసి మూస్తే,
వేగుచుక్క ఊరుకుంటుందా?

చెక్కిటకెక్కిన,కన్నీటి మరకలు చెరిపేయ్,
నెత్తిన చేరిన బరువుని, నలుదుక్కులా విసిరేయ్,
బతుకుబండి,బరువు గొడవ ఇప్పుడెందుకోయ్,
తీరుతున్న కొద్దీ,ఊరే కోర్కెలపై ఊరేగవోయ్,
ఆశల గుర్రమెక్కి హాయిగా సవారిచెయ్.

బుసకొడుతూ వేసవి సై,సై అంటోంది,
నసపెడుతూ చలికాలం బై,బై అంటోంది,
మద్యలో వచ్చగా నిద్దరోతూ,
మరు మజిలీకి ఒక్క ఉదుటన దూకెయ్యాలోయ్.

ఊరికే రాలేదులే,ఈ విజయనామ ఉగాది,
నీ ఆశల సౌధానికిది, చక్కని పునాది.
*****************************
తేదీ: 04.04.2013