స్వాగతం .....

"మానవతకు హారతి పట్టే మంచి మనుషులందరికీ స్వాగతం..."

Friday, 28 March 2014

ఓ చిలకా-గోరింకల అంతర్మదనం - ప్రశంసా పత్రం

ఒక సిల్వర్ జూబిలీ దంపతుల పెళ్లిరోజుకి నేను రాసిన ప్రశంసా పత్రం.

ఓ చిలకా-గోరింకల అంతర్మదనం
************************
ఏమిటో వీళ్ల బడాయి,
లక్ష్మీ,జగదీశ్వరుల పెళ్లయి పాతికేళ్లట,
ఆమాత్రానికే బంధుమిత్ర జయ,జయ ధ్వానాలట,
అవునులే ముచ్చటగా పెళ్లయిన మూడేరోజే,
జుట్టు,జుట్టు పట్టుకొని కొట్టుకు చస్తున్న ఈ రోజుల్లో,
పెళ్లిరోజు వెండిపండగ అంటే మాటలా,
...
అయినా సరే...
ఏమిటో వీళ్ల బడాయి,
ముగ్గురు చెల్లెళ్లకి పెళ్లిల్లుచేసారట,
చెల్లెళ్లంతా మల్లెల్లా ఉన్నా,
తాను దారమై వారిని మాలగా మార్చాడట,
అవునులే...
అమ్మకి అన్నం పెట్టడం నేరం అనుకుంటూ,
ఆలికి చీరకి చీరకొనడం భారం అనుకుంటూ,
బ్రతికేస్తున్న ఈ రోజుల్లో...
పెళ్లి చేయడమంటే... అబ్బో...

అయినా సరే...
ఏమిటో వీళ్ల బడాయి...
ఇతగాడు కోపమే ఎరగడట,
ఆవిడకి చిరునవ్వే ఆభరణమట,
ఆ మాత్రానికే వాళ్ల చెల్లెళ్లు,
ఆ చెల్లెళ్లను చేబట్టిన జతగాళ్లు,
సమయం చిక్కినప్పుడల్లా పొగిడేస్తుంటారట,
అవునులే చల్లని వెన్నెల చల్లే జాబిలికూడా,
పెరుగుతూ,తరుగుతూ
అటు,ఇటూ జరుగుతూ
అప్పుడపుడు ముఖం చాటేస్తుంటాడుగా...
ఎప్పుడూ చిరునవ్వుల మూటలంటే మాటలా,

అయినాసరే...
వాళ్లది బడాయి అంటూ
నోరు పారేసుకుంటున్నాం గానీ,
నిజానికి... ఇది భయం...
ఇకమీదట ఎవరైనా బావుంటే,
చక్కని సంసారం గడుపుతుంటే...
చిలకా గోరికల్లా ఉన్నరని అనడం మానేసి,
లక్ష్మీ,జగదీశ్వరుల్లా ఉన్నరని
అంటారేమో అన్న భయం...
============================


samaikyandhra - song

My song with full of music.... about samaikyandhra.

నేను రాసిన ఒక పాట, శ్రీ గజల్ కృష్ణ గారు స్వరపరిచి, స్వీయ గానం చేసారు.

https://soundcloud.com/kodanda-rao/samaikyandhra-sankharavam-by

అచ్చంగా తెలుగు - గీతం

పల్లవి:-
అంచెలంచెలుగా ఎదుగు,
అచ్చంగా తెలుగు,
దృవతారలాంటి చెణుకు,
తలపిస్తు నువ్వు వెలుగు,...
చెలిమితో వేయి... ముందడుగుచరణం:-
దేవుడి గుడిలో దీపంలా,
రోజు వెలిగే ఒక వ్యాసం,
చదువులబడిలో పాఠంలా,
ప్రతిరోజు ఓ అభ్యాసం,
అక్షర మడిలా కవితాగానం,
చురకలతోనే పరిహాసం,
ఇన్ని వర్ణాల కలగలుపు,
సాధించెను నీ తొలిగెలుపు,
(ఈ) విలువలు ఎపుడు నీతో నిలుపు .....//అంచెలంచెలుగా//

చరణం:-
పార్ధుని నడిపిన కృష్ణుడిలా
పద్మిణి చేసే సారధ్యం,
పూలత అల్లిన పందిరిలా
పెద్దలు ఇచ్చే సహకారం,
సభ్యుల మద్యన మమకారం,
బృందం మొత్తం బంధుత్వం,
సాహిత్యానికి నీ పిలుపు,
భావితరాలకి మేల్కొలుపు,
(నిను)దీవించునులే మన తెలుగు.....//అంచెలంచెలుగా//
========================
Date: 12.03.2014

https://soundcloud.com/kodanda-rao/acchamgaa-telugu

ప్రేమ-గజల్

కాదని అనగలనా...తనప్రేమే నడిపిస్తోందంటే,
కాదని అనగలనా... ఎడబాటే వేధిస్తోందంటే

చెంతలేకున్నా, వలపు సంకెలేసిందేమో,
కాదని అనగలనా... చెలిరూపం ఛేదిస్తోందంటే

ఏ మంత్రమున్నదో ఏమో... మతిపోయి తిరుగుతున్నాలే,...
కాదని అనగలనా... చిరునవ్వే ఆడిస్తోందంటే

కొమ్మలూగుతున్నా, పలకరింపు లాగున్నాదే
కాదని అనగలనా... చెలిఊహే లాలిస్తోందంటే

గుండె సవ్వడైనా, కొండ పేల్చినట్టుందే,
కాదని అనగలనా... తన మౌనం కాలుస్తోందంటే

ఎదురుచూపులెన్నున్నా, గెలుపుంది 'కోదండ'
కాదని అనగలనా... నీ విరహం సుఖమేనంటుంటే
=============================
Date: 14.02.2014


https://soundcloud.com/kodanda-rao/love-is-divine

గుప్పెడు మల్లెలు-70

1.
కారణాలు వెదక్కు,
కాలేదని చెప్పడానికి,
ఫలితాలు దొరకవ్ ఎప్పటికీ
2.
దుఃఖాన్ని పంచెయ్,
సంతోషం పెంచేయ్,
నలుగురూ ఉంటే సుఖమదేనోయ్....
3.
భయమెందుకోయ్ నీకు,
వాడెవడో కిందకి లాగుతాడని,
వాడున్నది నీ కిందనేగా
4.
టైములేదెవ్వడికీ ఇక్కడ,
నిన్ను ముందుకి తోసేందుకు,
ముందడుగెయ్యాల్సింది నువ్వే...మార్పుకి
5.
ఓడానని అనుకోకు,
మరు ప్రయత్నం చేస్తున్నంతవరకు,
ఆడుతున్నావనే అర్ధం.
6.
ఎం సీలో,ఫెవికోలో
ప్రతి పగులుకి ఒక మందుంటుంది,
విరిగినట్టేడుస్తావేరా వెర్రోడా
7.
కాళ్లు తడిపిందని కాస్త ముందుకెళితే,
కాటికంపదా సముద్రం,
తెగేదాక లాగొద్దు... నీలో శత్రువే అహం.
8.
వాదిస్తేనో, వేదిస్తేనో
నమ్మకాలు మారవ్,
నిజం నిరూపించాలంతే
9.
తెల్లగోడకే పంది వీపురుద్దేది,
అతిజాగ్రత్తకి పోతేనే,
అపాయం ఎదురయ్యేది... కదూ!
10.
సామాన్యుడికి,
అసమాన్యుడికి తేడా...
ఆడుపడే కష్టం.
===================
Date:26.03.2014

గుప్పెడు మల్లెలు-69

1.
కవరుపేజీ చెప్పగలదా,
కహానీ మొత్తం,
చూసినంతనే అంచనాలెందుకు?
2.
తినలెదేచెట్టు పళ్లెప్పుడూ,
కారణాలెందుకోయ్,
సాయం చెయ్యాలనుకున్నప్పుడు...
3.
గెలుపన్నది సులభమే,
అల ఒచ్చినప్పుడు,
తలొంచడం తెలిస్తే...
4.
తప్పుదారి తగులుతుంది,
ప్రయాణంలో చాలాసార్లు,
కొత్తదారి పరిచయానికి
5.
కాలమంటే గడియారమా,
నచ్చినప్పుడు సరిజెయ్యడానికి,
పరిగెత్తయినా సరే... అందుకోవాలంతే
6.
ప్రతిమెట్టు అనువే,
కులాసాగా కూర్చోవడానికి,
నువ్వు లొంగొద్దు ఆ మోసానికి
7.
వర్షంలో తడుస్తున్నప్పుడు,
ఆగాక నడుస్తున్నప్పుడు తేడాలేదా,
జీవితమంటే రెండూ కలిపేకదా
8.
కాలకూటంలా అడ్డుతగిలే,
తడిగుడ్డ వాక్యం,
"అదిసరే... కానీ"
9.
నీకధ చెప్పడానికి సిగ్గెందుకు?
అయితే ఆడికో పాఠం,
లేదా గొప్ప గుణపాఠం.
10.
అవసరాన్ని మించి,
మనిషి ఖర్చుపెట్టేది ఏమిటో,
అబ్బో... అది విశ్రాంతే అనుకుంటా.
====================
Date: 06.03.2014

గుప్పెడు మల్లెలు-68

1.
నిన్నుచూసి,నవ్వితే నవ్వనీ,
అసలే ఆనందానికి కరువొచ్చింది,
ఈ మద్య మనదేశంలో...
2.
ఇక్కడేదీ కాదు శాస్వతం,
ఎవడో చెప్పిన మెట్టవేదాంతం,
మరి ఉండిపోద్దా సమస్య మాత్రం....
3.
నిప్పు రాజుకోనప్పుడే,
పొగ గుప్పుమనేది,
సరుకులేనోడికే చిరాకు
4.
మనిషిని సృష్టించాడు దేవుడు,
ఈడు ఋణం తీర్చేసుకుంటున్నాడు,
వీధికో దేవుడ్ని పుట్టించి
5.
తమ్ముడూ! నీకిది అవమానం,
నువ్వుండగానే ఎలా కమ్మిందోయ్,
నీ మిత్రుడికి ఒంటరితనం.
6.
లాగివదిల్తేనేగా వెలుతుంది బాణం,
ఆవేశం పెరిగితేనేగా కె.కె.,
కళ్లెర్రజేస్తుంది కలం.
7.
ఇళ్లు కడుతున్నంతవరకే,
పనివాళ్లంతా మనవాళ్లు,
ఆస్తొచ్చేవరకే కన్నోళ్లు... ఈ రోజుల్లో
8.
ఊరుమొత్తం కాట్లోగలిసినా,
ఆకాశం సుస్థిరమేలే,
ఆస్తులుపోయినా, పేకంటే ఆశచావదులే
9.
ఆతిథ్యమిస్తానని,మృత్యువంటుంటుంది,
చేయికలిపావా, కుక్కిన పేనై
కాళ్లదగ్గర పడుంటుంది.
10.
గొడుగుతో అదిలిస్తే,
కుండపోత బెదిరిపోతుందా?
కాలం తప్పదంటే, మార్పు ఆగుతుందా.
======================
Date: 28.02.2014