స్వాగతం .....

"మానవతకు హారతి పట్టే మంచి మనుషులందరికీ స్వాగతం..."

Tuesday, 20 January 2015

గుప్పెడు మల్లెలు-83


1.
మానవత్వం అనేది పెద్ద జోక్ అయిపోలా,
ఆదిమానవుడికి నవ్వడం తెలిసుంటే
ఉండేదా ఇలా?
2.
నిరుద్యోగం ఒక సమస్యా...
చర్చిస్తున్నాం ఇంతలా?
ప్రేమకు ప్రైస్ టాగ్ కట్టేస్తే పోలా.
3.
చీకటిని తిడతావెందుకు?
దీపం వెలిగించడం మానేసి,
ఇప్పుడెందుకీ ఏడుపు, డబ్బులకి ఓటేసి
4.
"రేపు" అన్న దానికీ హద్దులున్నాయ్,
దాని దగ్గర, ఈ రోజు పుట్టిన
నీ సందేహాల పద్దులున్నాయ్.
5.
ప్రేమ ఒక ఇటుక బట్టి,
కాబట్టి... ఇల్లు కట్టావచ్చు,
కప్పెట్టి సమాధి కట్టావచ్చు.
6.
స్వార్ధం అనేది నార్మల్ కాదు,
ఈ రోజుల్లో అది....
జస్ట్ .... కామన్.
7.
సముద్రాన్ని కొలవాలంటే,
ఒడ్డు కనబడకూడదు,
లక్ష్యం అందలేదా! పడ్డ శ్రమ చాల్లేదు.
8.
ఎలాంటి వలలో చిక్కుకున్నాం,
మొదటి ఊహనుంచే మొదలెట్టేసాం,
మనల్ని మనం మోసం చేసుకోవడం.
9.
ఎక్కడున్నావన్నది
పెద్ద విషయం కానేకాదు,
అక్కడున్నావ్...అదీ నిలబడే ఉన్నావ్.
10.
హీరో అంటే ఎవడు?
మనకన్నా ధీరుడా...కాదు...
కాస్త ఓపిక ఎక్కువున్నోడు.
========================
Date: 20.01.2015

Friday, 16 January 2015

గుప్పెడు మల్లెలు-82

1.
ప్రయత్నిస్తాననకు... అది లేనేలేదు,
ఉన్నవి రెండే...
చెయ్యడమో, మానెయ్యడమో
2.
పొరపాటు చేస్తే,
సరిదిద్దుకోవాలిలే...
లేదంటే... అది పొరపాటేలే
3.
ఇరుక్కుని కూర్చోవడమెందుకోయ్,
విసుగొచ్చేవరకూ...
ఆలోచిస్తూ... నిలదొక్కుకునేందుకు
4.
మనసే కఠినం, మన శరీరంలో
మనషులం కదా...
మృదుత్వం ఉండేది చేతుల్లో
5.
ఇరవయ్యేళ్లో,అరవయ్యేళ్లో
ఎన్నాళ్లు బతికి ఏం లాభం?
ఎంతోకొంత గుర్తించకుంటే ఈ ప్రపంచం.
6.
"అది అసాధ్యం" అనేవాడు,
అటువైపుగా రానేరాడు...
ఆ పని నువ్వు చేసేటప్పుడు
7.
కన్నీటి పొరని
కంటికి అంటనివ్వనోడు...
కళ్లముందుదేదీ చూడలేడు.
8.
నీ చాయ ఉండాలి,
నిన్ను నమ్మిన ప్రపంచంలో...
లేదంటే...నువ్వున్నట్లే చీకట్లో
9.
వారాంతం లెక్కలోకి రాదు
వాడేస్తే తప్ప...
ప్రణాళిక లేకుండా
10.
లైఫంటే ఒక కాక్ టైల్,
మిక్స్ చేసుంటాయ్ కష్టాల్, సుఖాల్
లేదంటే నో కిక్ ఎటాల్.
==========================
Date: 15.01.2015