స్వాగతం .....

"మానవతకు హారతి పట్టే మంచి మనుషులందరికీ స్వాగతం..."

Thursday, 31 May 2018

T.V. మన జీవితంలో ఎంత మమేకమైపోయిందో... ఎంతగా మనల్ని ప్రేరేపిస్తోందో ... ఈ పాటద్వారా తెలియజేసే చిన్న ప్రయత్నం.
పల్లవి:
ఏం మాయ జేసావో దేవుడా !!! TV
మడిసి కొంప ముంచినావే దేవుడా!!!
చరణం-1:
కళ్లు నులుముకుంటూనే నీ మీటని నొక్కుతున్నరు,
పళ్లు తోమకుండానే రిమోటుని ఒత్తుతున్నరు,
బల్లమీద పళ్లెంకాస్త ఒళ్లోనే పెడతవున్నరే,
ఎన్నెన్ని సిత్రాలో దేవుడా, నీవి
ఒంటేలొచ్చిన ఆగమంటరే దేవుడా!!! //ఏం మాయ //
చరణం-2:
సీరియళ్లు జూస్తూనే వంట,మంట గలుపుతున్నరు,
వికెట్లెన్ని పడ్డాయంటూ ఫైళ్లుమూసి పోతావుంటరు,
బొమ్మల చానళ్లు జూస్తూ, బంతాటలు మరిసిపోతిరే,
ఏమేమి ఆటలే దేవుడా, నీవి
పుస్తకాలకి సెదలడుతున్నయ్ దేవుడా!!! //ఏం మాయ //
చరణం-3:
మిడ్డీ, చెడ్డీలు ఏసి ఫేసన్ టీవీ సోకులంటరు,
నేరాల్, ఘోరాలు జూస్తూ ఓనమాలు దిద్దుతున్నరు,
పార్టీ పంచాయతీలతో, పచ్చి తెలుగుని నేరుస్తున్నరే,
ఎంతెంత వింతలో దేవుడా, నీవి
బూతులేమో, జోకులాయే దేవుడా!!! (జబర్దస్త్...) //ఏం మాయ //
=========================================
కె.కె.

2 comments:

  1. మాయాలోకం...మనుషులు మరలు అన్నీ మయా!
    భలేగా రాసారు.

    ReplyDelete